ระบบเครือข่ายไร้สาย : Srivijaya WiFi

        ระบบเครือข่ายไร้สายของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เปิดบริการแก่บุคลากรภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย เพื่อให้สามารถใช้ระบบเครือข่ายไร้สายของมหาวิทยาลัยตามภารกิจต่าง ๆได้ โดยอยู่ภายใต้ข้อกำหนดของความปลอดภัยทางระบบเครือข่าย เพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถเข้าถึงระบบเครือข่ายไร้สายได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตามมาตรฐาน IEEE 802.11b ,802.11g,802.11a และ 802.11AC

ณ จุดบริการ

  • มีจำนวนคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์อื่น ๆ ไม่กี่เครื่อง
  • ดาวน์โหลดไฟล์ขนาดใหญ่บ่อย ๆ
  • พื้นที่ใช้งานไม่กว้างมาก
  • มีงบประมาณ ไม่สูงมาก เพราะมาตรฐาน AC จะมีราคาค่อนข้างสูงเลือกใช้ AC ในกรณีที่
  • พื้นที่ใช้งานมีบริเวณกว้างจนมาตรฐาน N ไม่ครอบคลุมพื้นที่ทั้งหมด
  • มีจำนวนคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์อื่น ๆ เชื่อมต่ออยู่หลายเครื่องด้วยกันจนคลื่น 2.4 GHz อาจจะไม่เพียงพอ ต้องมีมาตรฐาน 5 GHz เข้ามาเสริม
  • นอกจากใช้งานอินเทอร์เน็ตดาวน์โหลดไฟล์ขนาดใหญ่แล้วยังสามารถถ่ายทอด Live Stream Video ไปพร้อม ๆ กัน ทำให้ต้องการประสิทธิภาพในการทำงานสูงสุดตลอดเวลา

Wifi Hotspot ?..คือการบริการเครือข่ายไร้สายเฉพาะจุด..?

หลาย ๆ ท่านอาจจะรู้จัก แต่ไม่ได้ใส่ใจมากนัก ขอเพียงมีใช้และสะดวกใช้ ความจริงแล้ว Wifi Hotspot จะคอยส่งสัญญาณอินเตอร์เน็ตไร้สายให้กับผู้ที่ใช้งาน ที่อยู่ใน รัศมีที่สามารถกระจายสัญญาณได้ (พื้นที่โล่งประมาณ 100 เมตร) ระดับความแรงก็ขึ้นอยู่กับ ตัวอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นเครื่องรับสัญญาณ Wifi อยู่ใกล้กับจุดกระจายสัญญาณมากน้อยแค่ไหน แน่นอนว่าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่อยู่ใกล้ Wifi Hotspot ก็จะสามารถส่งถ่ายข้อมูลได้เร็วกว่า อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่อยู่ไกลกว่า นั่นเอง (อยากจะให้ทุกท่านเข้าใจจะได้เข้าใจธรรมชาติของมัน การใช้งานจะได้ไม่มีปัญหา)

ประโยชน์ของ Wifi Hotspot

  • Wifi Hotspot สามารถทำให้การเข้าถึงอินเตอร์เน็ตเป็นเรื่องที่สะดวกสบายขึ้น
  • Wifi Hotspot สามารถใช้งานนอกห้องเรียนและใช้งานได้ทุกเวลา
  • Wifi Hotspot ทำให้สามารถเชื่อมต่อกับอุปกรณ์อื่น ๆ ได้ เพื่อใช้ทรัพยากรร่วมกัน ฯลฯ