ติดต่อสอบถาม

ติดต่อสอบถาม


มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

สงขลา
 • อาคารสำนักวิทยบริการเละเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้น 3 ห้อง...........
 • เลขที่ 1 ถนนราชดำเนินนอก ตำบลบ่อยาง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 9000
 • โทรศัพท์ :: 0-7431-7100 ต่อ 3030
 • IPPHOE :: 3922, 3921
 • WWW :: https://arit.rmutsv.ac.th
 • Facebook :: https://www.facebook.com/RMUTSV.ARIT

ติดต่อสอบถาม


มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

วิทยาลัยรัตภูมิ
 • แผนกงานสารสนเทศ
 • อาคารมงคลศรีวิชัย ห้องสารสนเทศ 9201
 • เลขที่ 414 ม.14 ต.ท่าชะมวง อ.รัตภูมิ จ.สงขลา 90180
 • โทรศัพท์ :: 074-584241-4
 • โทรสาร :: 074-584240
 • Facebook :: https://www.facebook.com/rattaphumfanpage

ติดต่อสอบถาม


มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

วิทยาเขตตรัง
 • หน่วยสารสนเทศและโสตทัศนูปกรณ์
 • ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
 • เลขที่ 179 ม.3 ต.ไม้ฝาด อ.สิเกา จ.ตรัง 92150
 • โทรศัพท์ :: 075-204057-8
 • โทรสาร :: 074-584240
 • Facebook :: https://www.facebook.com/itadv.rmutsv

ติดต่อสอบถาม


มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ทุ่งใหญ่
 • แผนกงานสารสนเทศการเรียนการสอน
 • ชั้น 2 อาคารวิทยบริการ
 • เลขที่ 133 หมู่ 5 ตำบลทุ่งใหญ่ อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช 80240
 • โทรศัพท์ 075-489613, 075-489616
 • โทรสาร 075-489612
 • WWW :: http://nakhon.rmutsv.ac.th
 • Facebook :: www.facebook.com/thungyai.rmutsv

ติดต่อสอบถาม


มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ไสใหญ่
 • แผนกงานสารสนเทศ
 • ชั้น 1 อาคาร 2
 • เลขที่ 109 หมู่ 2 ตำบลถ้ำใหญ่ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80110
 • โทรศัพท์ 075-773131-2 ต่อ 155
 • โทรสาร 075-489612
 • Facebook :: https://www.facebook.com/InformationSaiyai

ติดต่อสอบถาม


วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ

วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ขนอม
 • แผนกงานวิทยบริการ
 • ชั้น 2 อาคารอำนวยการและสารสนเทศ
 • เลขที่ 99 ม.4 ต.ท้องเนียน อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช 80210
 • โทรศัพท์: 075-754024-36
 • โทรสาร: 075-754028
 • Facebook :: https://www.facebook.com/pr.cim.rmutsv

SSID คือชื่อเครื่อข่ายที่ให้บริการ Wi-fi ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

eduroam (education roaming) เป็นบริการเครือข่ายโรมมิ่งเพื่อการศึกษาและการวิจัยเปิดโอกาสให้บุคลากรหรือนักศึกษาสามารถใช้งานเครือข่ายคอมพิวเตอร์แบบไร้สายในพื้นที่ของสถาบันอื่นได้

- เข้าสู่ระบบด้วยรหัสผ่านที่ไม่ถูกต้อง
- ไม่ดูก่อนคู่มือก่อนการใช้งาน
- อาจมีการปรับปรุงระบบเครือข่ายจึงไม่สามารถเชื่อมต่อได้ในช่วงเวลาดังกล่าว

- มีการพ่วงต่ออุปกรณ์เชื่อมต่อ Wi-Fi ไกลจากจุดกระจายสัญญาณ
- มีการเชื่อมต่ออุปกรณ์จำนวนมาก